Friday, February 28, 2014

ကာေမသုမိစၧာစာရ ရွင္းတမ္း


ကာေမသုမိစၧာစာရ ရွင္းတမ္း
=========================================

ကာေမသုမိစၧာစာရဆိုတာ ပါဠိစကားလုံးပါ..

ခဲြျခမ္းစိပ္ျဖာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကာေမသု+မိစၧာ+အာစာရ လို႔

သုံးပုဒ္ထြက္ပါတယ္..

ကာေမသုပုဒ္အရ

ကာမဆိုတဲ့အရာႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္

၁။ အဝတ္အစား အိပ္ရာေနရာ ေရႊေငြဥစၥာ

အသုံးအေဆာင္ ဇိမ္ခံပစၥည္း စတာေတြမွာ

တပ္မက္ႏွစ္သက္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ဝတၳဳကာမနဲ႔

၂။ မိန္းမ ေယာက်္ားႏွစ္ဦးသားတို႔ ဆႏၵတူတူ

မတူတူပဲ ခံစားၾကတဲ့ တဏွာရာဂနဲ႔စပ္တဲ့

ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားမႈ ကိေလသာကာမ

တို႔ျဖစ္ပါတယ္..

`မိစၧာ´ဆိုတာ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းမႈလို႔ အဓိပၸာယ္ရၿပီး `အာစာရ´ဆိုတာက

အက်င့္ပါ..

အားလုံးေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ

"အထက္ေဖာ္ျပပါ

ကာမေတြမွာ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းစြာ ျပဳက်င့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း"လို႔

အဓိပၸာယ္အျပည့္အစုံ ရပါတယ္..

အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆႏၵတူတူ မတူတူ ေမွာက္မွားခဲ့တာမ်ား ရွိခဲ့သလား?

မရွိခဲ့ဘူးလား?ဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို

မလိမ္ညာပဲ ရဲရဲေတြးၾကည့္ပါ..

"ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျဖစ္ခဲ့တာပဲေလ"ဆိုျပီး

ေျဖေတြး မေတြးလိုက္ပါနဲ႔..

အိမ္ေထာင္ရွိရွိမရွိရွိေယာက်္ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔

မသြားလာအပ္တဲ့ မိန္းမအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ဆယ္ရွိပါတယ္..အဲဒါေတြကေတာ့

၁။မိခင္ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့
မိန္းမ..

၂။ဖခင္ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့
မိန္းမ..

၃။မိဘႏွစ္ပါးစုံ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့
မိန္းမ..

၄။ေမာင္ႀကီးေမာင္ငယ္
ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့ မိန္းမ..

၅။အစ္မ ညီမ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့ မိန္းမ

၆။ေဆြမ်ိဳး ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းတဲ့ မိန္းမ..

၇။အမ်ိဳးအႏြယ္တူ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့ မိန္းမ..

၈။တရားက်င့္ေဖာ္ က်င့္ဖက္က ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းထားတဲ့ မိန္းမ..
(စတဲ့ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းသူရွိတဲ့ မိန္းမ ၈ေယာက္)

၉။မိခင္ ကိုယ္ဝန္တည္ကတည္းက ေျပာဆိုေၾကာင္းလမ္းၿပီးေသာ မိန္းမ..

၁၀။မင္းမ်ား ေတာ္ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ မိန္းမ..

၁၁။ဥစၥာျဖင့္ဝယ္၍ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေသာ မိန္းမ..

၁၂။အလိုတူ၍..

၁၃။စည္းစိမ္အပ္ႏွင္း၍..

၁၄။အဝတ္တန္ဆာဆင္ေပး၍..

၁၅။လူႀကီးစုံရာ ေျပာၾကား ေတာင္းယူ၍..

၁၆။ထင္းေခြ ေရခပ္ စသည္ ေတာက္တိုမယ္ရ လုပ္ကိုင္ေပးရေသာမိန္းမကို

ထိုအလုပ္မ်ား မလုပ္ေစပဲ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေသာ..

၁၇။မယားျပဳခံရေသာ ကြ်န္မ..

၁၈။မယားျပဳခံရေသာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမ..

၁၉။မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခံရေသာ သုံ႔ပန္းမိန္းမ

၂၀။ျပည့္တန္ဆာမ

ဆိုၿပီး စုစုေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ပါတယ္..

ဒီႏွစ္ဆယ္ထဲက ေရွ႕ပိုင္း ၁ ကေန ၈ အထိ မိန္းမ ၈ေယာက္တို႔ဟာ

အုပ္ထိန္းသူရွိေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ထိခံစားမႈ ဖႆအာရံု သေဘာတရားကို

အုပ္ထိန္းသူတို႔က မပိုင္ၾကပါဘူး..

(ေစာ္ကားမႈ အႏိုင္က်င့္မႈ မေတာ္တေရာ္လုပ္မႈ စသည္တို႔မျဖစ္ေအာင္

ကာကြယ္ တားဆီး ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရံုမ်ွသာ)

ပထမဦးစြာ အမ်ိဳးသမီးဘက္ကေန ေျပာပါမယ္..

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳးသမီး၈ေယာက္အေနနဲ႔ အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္

အုပ္ထိန္းသူရွိေပမယ့္ ကာမပိုင္ လင္ေယာက်္ားမရွိေသးတာေၾကာင့္

အျခားေယာက်္ားနဲ႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ က်ဴးလြန္မိၾကမယ္ဆိုရင္

ကာေမသုမိစၧာစာရကံ မထိုက္ၾကပါဘူး..

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီး ၈ေယာက္ဟာ ငါတို႔မွာ

ကာေမသုမိစၧာစာရကံမထိုက္ဘူးလို႔လည္း ဝမ္းမသာၾကေစခ်င္ပါဘူး..

ကံမထိုက္ေပမယ့္

ကာေမသုမိစၧာစာရ-ကာမေဖာက္ျပန္တဲ့ အကုသိုလ္ကံေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္..

သေဘာေပါက္ေအာင္ ထပ္ရွင္းရရင္ေတာ့ ကံထိုက္သူဟာ အပါယ္ငရဲသို႔

အမွန္မေသြက်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး

ကံမထိုက္သူက အပါယ္ငရဲက်ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ ကံကို

တြန္းအားေပးတာနဲ႔တူတယ္လို႔ မွတ္သားၾကေစခ်င္ပါတယ္..

ယခုမ်က္ေမွာက္ဘဝမွာေတာ့ အခန္႔မသင့္လို႔ မျဖစ္သင့္တာေတြျဖစ္လာခဲ့ရင္

အရွက္တကဲြ အက်ိဳးနဲျဖစ္ရတတ္ပါတယ္..

ပူပန္ေသာက ေရာက္ရတတ္ပါတယ္..

ထို အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲကို က်ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္..

နံပါတ္(၉)နဲ႔နံပါတ္(၁၀)မိန္းမႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ ရည္စူးသတ္မွတ္ထားသူ

ရွိၿပီးသားျဖစ္လို႔ တစ္ျခားေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ က်ဴးလြန္မိတယ္ဆိုရင္

ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ပါတယ္..

အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခါ ၉ ကေန ၂၀အထိ မိန္းမ ၁၂မ်ိဳးဟာ

ကာမပိုင္လင္ေယာက်္ား ရွိၿပီးသား ျဖစ္တာေၾကာင့္ အျခားေယာက်္ားမေျပာနဲ႔

တိရစၧာန္အထီးနဲ႔ေတာင္မွ ကာမေဖာက္ျပန္ရင္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ

ထိုက္ပါေတာ့တယ္..

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လင္ေယာက်္ားပိုင္ထားၿပီျဖစ္တဲ့ မိမိကာမဂုဏ္

အေတြ႔အထိ(ဖႆ)ကို မိမိလင္ေယာက်္ားမသိေအာင္

တစ္ျခားသူကို ေပးအပ္ေမြ႔ေလ်ာ္ေစတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္..

ေယာက်္ားေတြဘက္ကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့..

ေဖာ္ျပပါ မိန္းမ ၂၀ ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ကာမက်ဴးလြန္မိရင္ကို

ဧကန္မုခ် ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္တယ္ဆိုတာပါပဲ..

ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ့ အျပစ္ႀကီးငယ္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္..

အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ဂုဏ္တရားနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္..

ကိုယ္က်င့္သီလရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးကို က်ဴးလြန္မိရင္ ပိုၿပီးအျပစ္ႀကီးပါတယ္..

သီလမရွိတဲ့ မိန္းမပဲဆိုၿပီး ႏိုင္ထက္စီးနင္း က်ဴးလြန္မိခဲ့ရင္လည္း

အျပစ္ႀကီးတာပါပဲ..

ႏွစ္ေယာက္အလိုတူ က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ အျပစ္ေသးပါတယ္..

မိန္းမဘက္ကျဖစ္ေစ ေယာက်္ားဘက္ကျဖစ္ေစ-

၁။မွားယြင္းလိုေသာ စိတ္သေဘာလည္းမရွိ..

၂။အလိုဆႏၵလည္းမတူညီပဲ ႏိုင္ထက္စီးနင္း လြန္က်ဴးခံလိုက္ရရင္

က််ဴးလြန္ခံလိုက္ရသူမွာ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ မျဖစ္ပါဘူး..

က်ဴးလြန္သူမွာသာ ျဖစ္တာပါ..

အိမ္ေထာင္ရွိ ေယာက်္ားေတြအဖို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ

မိန္းမ၂၀ကိုက်ဴးလြန္မွ ကာေမသုမိစၧာစာရကံထိုက္တာ မဟုတ္ေသးပါဘူး..

မိမိ တရားဝင္လက္ထပ္ေပါင္းသင္းယူထားတဲ့ မိန္းမကိုေတာင္မွ

က်ဴးလြန္သြားလာရင္ ကံထိုက္တဲ့အခါေတြ ရွိပါေသးတယ္..
ဒါေတြကေတာ့-

၁။ေရာဂါ(သို႔)ကိုယ္ဝန္အလြန္ရင့္ေနေသာအခါ

၂။မိဘဆရာ သူတကာတို႔ အျမင္မသင့္ေသာေနရာ

၃။က်င့္ရိုးမဟုတ္က်င့္ျခင္း

၄။ေဆးဝါးမွီဝဲ ရွိျမဲအဂၤါထက္လြန္ေသာအခါ

တို႔ ျဖစ္ပါတယ္..

ဒါေၾကာင့္ ကာေမသုမိစၧာစာရအရာဆိုတာ လြယ္လြယ္ေတြးရင္

လြယ္လြယ္ပဲသိၿပီး ေသခ်ာေလ့လာရင္ေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့

ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္..

အကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးပံုကို လက္ေတြ႔က်က်မျမင္ရသူ

ကံကိုမယုံၾကည္သူေတြအဖို႔ကေတာ့ ဒီကာေမသုမိစၧာစာရကိစၥဟာ

ထမင္းစားေရေသာက္ အလုပ္တစ္ခုေလာက္ပဲ အဆင့္ရွိပါတယ္..

ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က

ဘုရားရွင္ရဲ႕အလုပ္အေကြ်းအရွင္အာနႏၵာနဲ႔ ေထရီအ႒ကထာမွာပါတဲ့

ဣသိဒါသီ အမည္ရွိတဲ့ ရဟႏၲာေထရီမတို႔ဟာ ေရွးဘဝကျပဳမိခဲ့တဲ့

ကာေမသုမိစၧာစာရကံရဲ႕ အက်ိဳးကို ဘယ္လိုခံစားခဲ့ၾကရတယ္ဆိုတာကိုေတာ့

စာရွည္မွာစိုးလို႔ မေဖာ္ျပေတာ့ပါဘူး..

ကာေမသုမိစၧာစာရ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေသလြန္တဲ့အခါ

အပါယ္ငရဲက်ၿပီး လြတ္လို႔ လူျဖစ္ရင္လည္း-

၁။လူမုန္းမ်ားျခင္း

၂။ရန္သူမ်ားျခင္း

၃။ပစၥည္း လာဘ္ရွားပါးျခင္း

၄။ခ်မ္းသာသုခ မရျခင္း

၅။မ်က္ႏွာပ်က္ အရွက္တကဲြ ျဖစ္ရျခင္း

၆။စိုးရိမ္ေသာကအားႀကီးရျခင္း

၇။ခ်စ္သူႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္း

စတဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရႏိုင္ၿပီး

၈။ျဖစ္ေလရာဘဝေတြမွာ မိန္းမျဖစ္ရျခင္း

၉။မိန္းမေယာက္်ားအဂၤါႏွစ္မ်ိဳးလံုးမပါသူ(နပုန္းပ႑ဳက္)

၁၀။မိန္းမေယာက်္ားအဂၤါႏွစ္မ်ိဳးလုံးပါသူ(ဥဘေတာဗ်ည္း)

၁၁။ေယာက်္ားမဟုတ္ မိန္းမ မဟုတ္ ျဖစ္ရျခင္း

၁၂။အမ်ိဳးယုတ္မွာ ျဖစ္ရျခင္း

၁၃။ေျခလက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းစတဲ့ မေကာင္းက်ိဳးအနႏၲကိုလည္း

ခံရႏိုင္ပါတယ္..

မိန္းမျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းတရားေတြထဲမွာ ေရွးဘဝက

ကာေမသုမိစၧာစာရကံက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မိန္းမဘဝျဖစ္ေနတာကို

သာယာတပ္မက္မႈတဏွာရွိျခင္း ဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႔ရပါတယ္..

ယခုဘဝအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနသူေတြအေနနဲ႔

(သံသရာဝဋ္ကမလြတ္ေသးလို႔)ေယာက်္ားဘဝကို ရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့

ဒီဘဝမွာ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းပါ..

ယခုဘဝ မိမိ၏လင္ေယာက်္ားကို

ရိုရိုေသေသ ေလးေလးစားစား ျပဳစုလုပ္ေကြ်းရပါမယ္(သိၾကားမင္း၏မိဖုရား

ကဲ့သို႔)..

ဒီက်င့္ဝတ္ႏွစ္ပါးကို ေဆာင္ရြက္က်င့္ၾကံရင္း ေယာက်္ားဘဝကိုေရာက္ေအာင္

ဆုေတာင္းက်င့္ၾကံအားထုတ္မယ္ဆိုရင္

ဧကန္မုခ် ေယာက်္ားဘဝကို ေနာင္ကာလေတြမွာ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္..

ကိုယ္ဒီဘဝ ေယာက်္ားျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဘဝင္ျမင့္ေနလို႔ မရပါဘူး.
.
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဗ်ာဒိတ္ရၿပီးသား ဘုရားေလာင္းပုဂၢိဳလ္ေတြကလဲြရင္

[ဗ်ာဒိတ္ရတဲ့ဘဝကစၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မိန္းမ

မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ဗ်ာဒိတ္မရခင္ေရွ႕မွာေတာ့ ေယာက်္ားလည္းျဖစ္

မိန္းမလည္းျဖစ္ပါတယ္] အားလုံးဟာ ေယာက်္ားျဖစ္လိုက္ မိန္းမျဖစ္လိုက္နဲ႔

သံသရာမွာ က်င္လည္ေနရတာပါ..

ဒါေၾကာင့္ ေယာက်္ားေတြအေနနဲ႔ ေနာင္ဘဝေတြမွာပါ ေယာက်္ားဘဝကိုရခ်

င္ရင္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံကို ေဝးေဝးက ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္..

(မွတ္ခ်က္-မေကာင္းမႈကိုျပဳလုပ္ေနပါလ်က္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရသူ

တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါ၏။

ထိုသူျပဳေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံက မေကာင္းက်ိဳးေပးရန္

အခ်ိန္မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကံကို ေသးေသးေလးဟု မွတ္ထင္ၿပီး မျပဳအပ္ေခ်။)

တဒဂၤ တစ္ခဏ အေပ်ာ္အတြက္ စိတ္အလို မလိုက္မိပါေစႏွင့္..

---------------------

"ကာမေရာဂါ ကိုယ္တြင္းနာကား
ကုရာ နတၳိ ေဆးမရွိဘူး..
မိမိပညာ သတိသာလ်ွင္
မဟာၾသသဓ ေဆးမည္စြရွင့္"

(မဃေဒဝ)


ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

ၤFacebook က ဓါတ္ပံုေတြကို Album အလိုက္ တခါတည္းေဒါင္းယူႏိူင္ဖို႔ MyAlbum for Facebook Pro 3.01 Apk

Facebook user ေတြအတြက္  အသံုးဝင္ application ေလးတခု႔ တင္ေပးခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Facebook ထဲက ဓါတ္ပံု ေတြအမ်ားႀကီးကို ေဒါင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလဲ ?

မိမိလိုခ်င္သေလာက္ အမ်ားႀကီးကို ဖုန္းနဲ႔ Album အလိုက္ တခါတည္း ေဒါင္းႏိူင္ဖို႔ ဒီ app ေလးက

ကလစ္ ၁ ခ်က္တည္း နဲ႔ ေဒါင္းႏိူင္ဖို႔ အကူအညီေပးနိူင္ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုေတြကို ေဒါင္းရံုတင္မဟုတ္ဘူး 

မိမိဖုန္းထဲမွာရွိတဲ့ ပံုေတြကို Album အလိုက္ တခါတည္း Facebook ျပန္တင္လို႔ရပါတယ္။ 

မိမိ ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ေတြကို Tag လုပ္ၿပီးေတာ့ အသိေပးလို႔ရပါတယ္။ ဒီမွာလုပ္လို႔မရတာေတြလည္းရွိပါတယ္

အက်ဥ္းအားျဖင့္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကိုေတာ့ ေဒါင္းယူခြင့္ မေပးပါဘူး။


ဒီ Apk ေလးကို Android 2.3 နဲ႔ အထက္မွာ အသံုးျပဳ႕ႏိူင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Google Play မွာဆိုရင္

7.43 $ ေပးဝယ္မွ အသံုးျပဳ႕ႏိူင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဆိုဒ္မွာေတာ့ Pro Version ကို Free ေဒါင္းယူ 

အသံုးျပဳႏိူင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာDOWNLOAD

 

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

VA – Summer 2 သႀကၤန္သီခ်င္းမ်ား


VA – Summer 2 သႀကၤန္သီခ်င္းမ်ား
နားမေထာင္ရေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနားေထာင္လို႔ရေအာင္
ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
၁။ ဖက္ပစ္လိုက္ နမ္းပစ္လိုက္ - ဟဲေလး
၂။ေတြ႔ဖူးတယ္ကေလးကိုေလွ်ာက္မဖြနဲ႔ - waiလွ်ံ
၃။သၾကၤန္ညခ်မ္း -ယံယံ
၄။အခ်ိန္ေတြကုန္တာျမန္လြန္းတယ္ - ဆိုင္းေနာ္
၅။မေပ်ာ္နိုင္သူ -  အစၥဏီ
၆။ပိေတာက္ပန္းမၾကိုက္ေတာဘူး - ဒီးဒီး
၇။lets ge lenight - Dယံ ခန္႔ေဇာ္
၈။အတူကဲၾကစို႔ကြာ - ဒီေရတူး ဆူးေလး
၉။ျဖည္းျဖည္းေလာင္းပါ - အိမ့္ခ်စ္
၁၀။မလြယ္ဘူး အထာရွိတယ္ - စစ္ေသြး waiလွ်ံ
၁၁။အမွတ္တရသၾကၤန္ - Nကိုင္ရာ
၁၂။ေရမီးစံုေလထီးခုန္ - ၾသရသ
၁၃။မျငင္းနဲ႔ေတာ - မွဴးရတနာ
၁၄။ေရာင္စံုကာလာ  - ဟဲေလး မင္းမင္း
၁၅။ရင္ခုန္သံကၾကိုး - စြဲလန္းျဖဴ
၁၆။သၾကၤန္Party - သားေလး
၁၇။သီခ်င္းနဲ႔ေပ်ာ္ - မၾတာ
၁၈။သၾကၤန္ရူခင္း - ေမဟ္သာ


DOWNLOAD//>>>Zippyshare


အသစ္တင္တိုင္း facebook ကေနဖတ္မယ္ဆိုရင္ ဒီမွာ like
လုပ္ထားေပးပါ၊၊

ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

မိမိ Email အေကာင့္ထဲသို႔ ပို႔သည္ Facebook မွ Notifications မ်ားကိုပိတ္ၿခင္းFacebook ကေန က်ေနာ္တိုအသံုးၿပဳတဲ့ Email ထဲသို သူငယ္ခ်င္းေတြက Comment ေပးတာတိုဘာဆိုရင္အသိေပးတဲ့အေနနဲ႔ Mail ေတြပို႔ပါတယ္။အဲ့လိုပိုတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ Email Account ထဲမွာ Email ေတြက ေထာင္ေက်ာ္လာပါတယ္။အေရးၾကီးတဲ့ Email ေတြကို ရွာဖိုခက္ခဲလာပါတယ္။Facebook ကေန အဲ့လိုမ်ဳိးမပိုေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုရပါတယ္။အရင္ဆံုး
Facebook အေကာင့္ထဲကAccount  Setting ထဲကိုသြားလိုက္ပါ။။


 ေနာက္ ထပ္ဆက္သြားလုိက္ပါ ေအာက္ကပုံအတိုင္းေပါ့

Account Setting ထဲက Notifications ထဲက Email မွာ ေနာက္က Edit ေလးကေန
Only notifications about your account, security and privacy

ကိုေရြးေပးလိုက္ပါ။ဒီလိုဆို က်ေနာ္တို Email ထဲကို Facebook က လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာေတြပဲပိုေတာ့မွာၿဖစ္ပါတယ္။

ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************

ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

ဘေလာ့ ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း Loading Blog ဆိုတဲ့ စတိုင္ေလးကို CSS3 နဲ႕ ဖန္တီးၾကမယ္-( ၄ )

မဂၤလာပါ  သည္ေန႕ ေရးျဖစ္တာေလးကေတာ့ မိမိတို႕ဘေလာ့မွာ ဖြင့္ဖြင့္ျခင္း loader ပုံေလး လည္ေနတာ
ကို အလွဆင္ ထည့္ျခင္ပါက နည္းလမ္းေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္.. သည္နည္းလမ္းေလးကို ပုံစံ.. ၆ မ်ိဳးတဲ႕
ကြ်န္ေတာ္ ခြဲျခား ေရးသားတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္... သည္နည္းေလးကေတာ့ ဘေလာ့အတြက္
ဘာမွေတာ့ အေထာက္အကူမျပဳေပမယ့္  ၀င္၀င္ျခင္း လွပတဲ့ loader ေလးကို ျမင္ရတာေပါ့  ဟီးးးးးးးးးးး
ထည့္နည္းကလည္းသိပ္မခက္ခဲပါဘူးေနာ္  ေအာက္မွာ ေသျခာ ရွင္းျပထားပါတယ္...ဒါေလးက style 4 ပုံစံေလးျဖစ္ပါတယ္...ေနာ္


►1-  Blogger Singin ၀င္လိုက္ပါ။
►2-  Dashboard  ကိုသြားလိုက္ပါ။
►3-  Template    ကိုကလစ္ပါ..။
►4-  Edit  Html   ကို၀င္ပါ..
►5- Ctrl+F  (သို႕မဟုတ္) F3  အကူညီျဖင့္ ေပးထားတဲ့ ကုဒ္ကို ရွာလိုက္ပါ။

]]></b:skin>  ကုဒ္ကိုရွာပါ.... သည္ကုဒ္မွာ ျပႆနာ ခဏခဏျဖစ္ပါတယ္ ရွာမရတဲ့ျပႆနာေပါ့
ဒါကို ေသျခာရွင္းျပပါ့မယ္  သူက တက္ပလက္ အသစ္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ခါမွာ အရင္ကလို ကုဒ္ဒင္းေတြ ရွာေဖြ ရမလြယ္ေတာ့ပါဘူး  အေၾကာင္းကေတာ့ တက္လက္မွာ အတြင္းပိုင္းကုဒ္ေတြကို ေခါက္ထားလို႕ပါဘဲ အဲေတာ့ ကိုယ္လိုျခင္တာ ေရးရွာတာနဲ႕ ထြက္မလာတတ္ပါ
တတ္ပါဘူး ဒါကိုက်ေနာ္တို႕ နည္းလမ္ သုံးၾကည့္ရပါတယ္    ]]></b:skin>  သည္ကုဒ္အတိုင္းရွာမရပါဘူး  သည္ေတာ့ b:skin  ဆိုတာေလးကိုဘဲ ေရးထည့္ရွာၾကည့္ပါ...
ေတြ႕မွာ ေသျခာပါတယ္ ေတြ႕တဲ့ခါ  ေဘးမွာ မွ်ားအနက္ေလးနဲ႕ ေတြ႕မယ္ အဲမွ်ားကိုကလစ္လုိက္ျခင္းျဖင့္
သူေခါက္ထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကို ျဖန္႕လုိက္တာျဖစ္ပါျပီ ဒါဆို ကိုယ္လိုျခင္တဲ့ ကုဒ္တိုင္း ေရးရွာနိဳင္ပါျပီေနာ္..
ေတြ႕ျပီဆိုတာနဲ႕  သူ႕အေပၚကပ္လွ်က္  ေအာက္ကေပးထားတဲ့ ကုဒ္ေတြ ကို copy ယူျပီးထည့္ေပးလိုက္ပါ။
                


ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႕ ကုဒ္တစ္ခု ထပ္ရွာပါ့မယ္  <body>  ကိုရွာပါ ေတြ႕တာနဲ႕ သူ႕ေအာက္က ကပ္လွ်က္ဘဲ  ေပးထားေသာ ေအာက္ကကုဒ္ေတြယူထည့္ေပးလိုက္ပါေနာ္
                      

အိုေကပါျပီ မိမိတို႕ တက္ပလက္ကို ေဆ့လုိက္ပါေတာ့.... စိတ္မခ်ပါက preview နဲ႕စစ္ေဆးနိဳင္ပါတယ္
အေနာ္ ကေတာ့ တန္းေဆ့လိုက္တယ္  ကြက္စိဘဲ..ေိေိ...


  ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက 
Loading Stye - 1
Loading Style - 2
Loading Stye -3
Loading Style -4
Loading Stye -5
Loading Style - 6
ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Thursday, February 27, 2014

FaceBook အေကာင္. ကုိ Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ေဖာက္မယ္
FaceBook အေကာင္. ကုိ Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ေဖာက္မယ္.....

(မသိေသးတဲ.သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ပါ)

ကြ်န္ေတာ္လုပ္တာေတာ. 100% ရပါတယ္

ဖုန္းနံပတ္လည္းမေတာင္းပါဘူး

အေကာင္.တစ္ခုျပီးတစ္ခုေဖာက္လုိ.လည္းရပါတယ္

Gmail အေကာင္.မရွိလည္းေဖာက္လုိ.ရပါတယ္

လုိအပ္တာကေတာ.........

Phone setting >>Manange Application>>Facebook

ကုိ ( clear data ) လုပ္ရပါမယ္

ေနာ္တစ္ခုကေတာ. မိမိဖုန္းမွာ Browser ႏွစ္ခုရွိထားရပါမယ္

Send code ေတာင္းတဲ.အခါမွာ မိမိ Mail ထဲမွ Code နံပက္ကုိ

ရုိက္ထည္.ေပးရပါမယ္

Mail ထဲမွာ တုိက္ရုိက္ ျပဳလုပ္လုိ.မရပါ

ေအာက္မွာ ပုံနဲ.တကြ ရွင္းျပေပးထားပါတယ္အဆင္မေျပရင္ comment ေပးခဲ.ပါ

အဆင္ေျပခဲ.ရင္ေတာ. Share လုပ္ေပးျခင္းျဖင္.ကူညီပါ

ျဖန္.ေ၀ေပးပါ ကုိလုိအခက္ခဲရွိတဲ.သူေတြကုိစာနာေပးပါ

MMUG က အကုိဆရာေတြအားလုံးကုိ ေက်းဇူုးအထူးတင္ပါသည္

Credit to Soe Yeyint

ျမန္မာျပည္သား/ သူ ေတြ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ Soe Yeyint

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)
ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Miloshare နဲ႔ Dev-Host ဆိုဒ္ ၂ ခု႔ မွ ေဒါင္းယူနည္း Videoက်ေနာ္ရဲ႕ ဆိုဒ္ကို လာေရာက္လည္ပါတ္ၿပီး ေဆာ့ဝဲေတြ လာေဒါင္းၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေျပာတယ္ 

မေဒါင္းတက္ဘူး ဘယ္လိုေဒါင္းရတာလဲ

ေဒါင္းနည္းေလးေျပာျပပါလို႔ေျပာလို႔ VDO ေလး ရိုက္ၿပီး ေျပာျပလိုက္ပါတယ္

က်ေနာ္ အၿမဲတမ္း upload တင္ေနက် ဆိုဒ္ေတြျဖစ္တဲ့ Miloshare နဲ႔ Dev-Host ဆိုဒ္ ၂ 

ခု႔ကို ျပေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ ေနာက္ထပ္ မေဒါင္းတက္တဲ့

ဆိုဒ္ေတြရွိရင္လည္း လာေရာက္ ေမးျမန္းလို႔ရပါတယ္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ့္ခင္ဗ်ာ


ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)

ဘေလာ့ >> http://www.aungzaylatt.net/ 
ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

မိမိဘေလာ့မွာ မိတ္ေဆြဘေလာ့ကာမ်ား ထားတဲ့နည္းလမ္းေလးပါ ( C-Box ေတာင္းဆိုမွဳ )

 မဂၤလာပါ ေနာ္...သည္ နည္းလမ္းေလးကေတာ့ မိမိဘေလာ့မွာ  တျခား ကိုယ္ ၾကိဳက္ေသာမိတ္ေဆြဘေလာ့မ်ား  အားထည့္ထားနည္းေလးပါ  သည္နည္းေလးကေတာ့ မိတ္ေဆြ ဘေလာ့မ်ား မွ တင္သမွ် ပို႕စ္မ်ားအား ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာပို႕စ္ေလးကို အပ္ဒိတ္ လုပ္ျပသထား
ပါတယ္... သည္နည္းလမ္းေလးကို   C-Box ကေန ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...
ျဖိဳးမင္းထက္: အစ္ကိုေရ ညီတို ့ကိုရဲရင့္တို ့ေမးထားတာေလးလဲမတင္ရေသးဘူးထင္တယ္ေနာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနလွ်က္

ေအာက္မွာ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္နည္းလမ္းေလးကို ပုံေလးေတြနဲ႕ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္..
ပထမ အေနနဲ႕ ဘေလာ့ကာ ၀င္လုိက္ျပီး မိမိတို႕ ဘေလာ့ကာရဲ႕ Layout ကိုသြားလုိက္ပါ
ေအာက္ကပုံလို ေတြ႕ျမင္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္.. Layout မွာ ရွိတဲ့ Add a Gadget ကိုကလစ္ပါ။
 ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရမွာကေတာ့ ေအာက္က ပုံေလးပါဘဲ.. အဲခါမွာ ပုံထဲကျပထားသလို Blog List ဆိုတာေလးကိုရွာျပီး  ကလစ္ေပးလိုက္ပါေနာ္..။

ေနာက္ တဆင့္ ကေတာ့ ေအာက္ကပုံတိုင္းေတြ႕လာ မွာျဖစ္ပါတယ္...ပုံေလးထဲကအတိုင္း
Add a Blog To Your List ဆိုတာကို ကလစ္ေပးလိုက္ပါ...။
ေနာက္ ထပ္ေတြ႕ျမင္ရမွာကေတာ့ ေအာက္ကပုံေလးဆက္ၾကည့္လုိက္ပါ... လင့္ထည့္ဖို႕
ေဘာက္ေလးက်လာပါျပီ  မိမိတို႕ ထည့္ထားလိုေသာ ဆိုဒ္ရဲ႕ လိပ္စာကို ထည့္ျပီး ေအာက္က Add  ကိုကလစ္ေပးလိုက္ပါ...။
ေအာက္က နည္းေလးဆက္ၾကည့္ပါ  သူကေတာ့ မိမိတို႕က ထည့္လိုေသာ ဆိုဒ္ေတြမွာ မန္ဘာ၀င္ထားတယ္  ဆိုရင္ေတာ့ လိပ္စာတခုခ်င္းစီ ထည့္ဖို႕မလိုဘဲ တခါတည္း အကုန္ထည့္လို႕ရတဲ့နည္းေလးတစ္ခုပါ..ဒါကလည္း ထည့္မည့္ ဘေလာ့မွာ မိမိက မန္ဘာ ျဖစ္ေနမွ ရမွာပါ။
ပုံထဲကတိုင္း ၾကည့္လုိက္ပါ   မန္ဘာ၀င္ျပီးသား ဘေလာ့ဆိုဒ္ေတြကို ထည့္မည္ဆုိပါက ေအာက္က Blog I'm Following ဆိုတာကိုအမွတ္ ေပးလုိက္ပါေနာ္....ဒါဆို  ေအာက္က ပုံေလးတိုင္း က်လာပါမယ္
ဒါဆို မိမိ မန္ဘာ ဆိုတဲ့ Following လိုက္ထားေသာ ဆိုဒ္မ်ားကို ျပသထားမည္ျဖစ္ပါတယ္..
အထဲကမွ  မိမိဘေလာ့မွာ ထည့္ထားလိုေသာ ေဘလာ့ေတြကို အမွန္ျခစ္ေပးျပီး ေအာက္ဆုံးက
Add  လုပ္ေပးလုိက္ပါ... အဆင္ေျပပါျပီေနာ္..ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

ဘေလာ့ရဲ႕ ဆိုဒ္ဘားမွာ Exchange Myanmar Money ဆိုတာေလးထားနည္း ( C-Box ေတာင္းဆိုမွဳ )

မဂၤလာပါ  သည္ နည္းလမ္ေလးကေတာ့ ဆိုဒ္ဘားမွာ Exchange Myanmar Money ဆိုတဲ့ ေဘာက္ေလး
ထည့္နည္းပါ  ခ်က္ေဘာက္ကေန  ကိုဟန္ေလး  ေတာင္းဆိုထားလို႕ပါ... ေဆာရီး ကိုဟန္ေလးေရ
ကြ်န္ေတာ္ သတိေမ့သလိုျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ တင္တာ ေနာက္က် သြားရတာပါ...နားလည္ေပးပါေနာ္..
ဟန္ေလး: အကိုေရ ကၽြန္ေတာ္ Feb 24 ရက္ေန့က ေတာင္းဆိုထားတာေလး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါဦးExchange Myanmar Money ကို တင္ခ်င္လို့ပါ

 ထည့္နည္းနဲ႕ ကုဒ္ေတြေအာက္မွာ ယူလိုက္ပါေနာ္

   ►1.  Login လုပ္လုိက္ပါ ဘေလာ့ကာကို
   ►2.  Layout ကိုကလစ္ရပါ့မယ္ မိမိတို႕  Dashboard ကေနေပါ့
   ►3.  Add a Gadget ကိုကလစ္ေပးလုိက္ပါ
   ►4.  HTML/Javascript. ကိုကလစ္ျပီး က်လာတဲ့ ေဘာက္ေလးထဲမွာဘဲ
   ►5.  ေအာက္ကေပးထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကို ေကာ္ပီယူ ထည့္လိုက္ပါ

                

                     ကုဒ္ေတြ ထည့္ျပီးတာနဲ႕ ေဆ့လုိက္လို႕ရပါျပီေနာ္....အဆင္ေျပပါေစ
ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

အင္တာနက္ ၅ မိနစ္ဖြင့္ရံုနဲ႔ ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္း သိႏိုင္မယ့္ APK ( Special For 2014 )

အင္တာနက္ ၅ မိနစ္ဖြင့္ရံုနဲ႔ ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္း သိႏိုင္မယ့္ APK ( Special For 2014 )


 ျမန္မာနည္းပညာရွင္တစ္ဦးဖန္တီးသည့္ သတင္းအစံု သုတ ရသ အစံုပါတဲ့ 2014 အတြက္ Android Application ျဖစ္ပါတယ္..
White Version & Black Version ႏွစ္မ်ိဳးပါ၀င္ပါတယ္... Lady ေတြနဲ႕ ဂုဏ္သေရရွိလူၾကီးလူေကာင္းမ်ားအတြက္ကေတာ့ White Version ကိုသာေရြးခ်ယ္ၿပီး Download ရယူပါ... ဒီ apk ေလးကိုထည့္ၿပီး ၅ မိနစ္ပဲ Internet ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္ဟာ ကမၻာေပၚမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္ပါမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ပါလဲ... ဒီ Application မွာ သတင္း၊ သုတ၊ ရသ၊ အားကစား၊ နည္းပညာ စတဲ့ Website/Blog/Facebook Page ေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထည့္သြင္းထားလို႔ပါပဲ... ..ေဒါင္းႏိုင္ပါၿပီ..
 နာမည္က All Updates Reader လို႔ေပးထားပါတယ္.. ဗားရွင္း ( ၂ )မ်ဳိးထုတ္လုပ္ထားၿပီး White Version 1.0 နဲ႔ Black Version 1.0 တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္..

White Version မွာပါဝင္တဲ့ Content List ေတြကေတာ့ -
သတင္း
The Free Note    ၊  ရိုးရာေလး    8
RFA Burmese     ၊  ျမန္မာ့အလင္း
ေအးခ်မ္းမြန္         ၊  Myanmar Online News
MOI Webportal   ၊ Myanma-Spectrum   
Mizzima NEWS    ၊ Yangon Police
The Voice Weekly၊ သစ္ထူးလြင္


IT နည္းပညာ
ေမာင္ေပါက္ (နည္းပညာ)  ၊  ဝင္းကမၻာေက်ာ္
MM IT Helper               ၊  ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)
ညီေနမင္း ( နည္းပညာ )   ၊  အမ်ဳိးေကာင္းသား
ေဝမွ်သူ                        ၊  ဘေလာ့ခရီးသည္
ျပည့္ၿဖိဳး ( MMITD )        ၊  ေဆာ့ဝဲၿမိဳ႕ေတာ္
Myanmar IT Developer ၊ Myanmar IT Sky

ဖုန္းနည္းပညာ
Forum XDA ၊ Android Central
ၿဖိဳးခ်မ္း  ၊ MMS Developer
ထိုင္းေရာက္ IT လူငယ္မ်ား ၊  MMAS (Live)
MP Firmwares

Ebook Download

Myanmar Journal Download (Live) ၊  Free Download Myanmar E-Book၊
စာအုပ္စာေပလူ႔မိတ္ေဆြ

အားကစားက႑
ေဘာလံုးခ်စ္သူ         ၊  မန္ယူဖန္မ်ားအတြက္သီးသန္႔ေနရာ
အားကစားပေဒသာ    ၊  Myanmar Arsenal Fan
ေၾကးေပါက္ AsianBookie(Live)  ၊  Goals365 ( Live )
Football Score ( Live )

က်န္းမာေရး၊အလွအပႏွင့္ပ်ဳိေမေရးရာ
ေဒါက္တာတင့္ေဆြ   ၊   ပ်ဳိေမတို႔သိေစဖို႔
စတိုင္ႏွင့္ဖက္ရွင္က႑ ...

စသည္ျဖင့္ က႑စံုလင္ၿပီး အၿမဲ Update ျဖစ္တဲ့ Website/Blog/Facebook Page ေတြပါဝင္ပါတယ္...

Offline နဲ႔ဖတ္မရလို႔ Online မွာ တိုက္ရိုက္ Live ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ Live ေလးေတြထည့္ေပးထားပါတယ္.. ေဘာလံုးပြဲရဲ႕ Goal Score ေတြ၊ ေၾကးေပါက္ေတြ၊ Forum XDA လို နည္းပညာဖိုရမ္ႀကီးေတြကို တိုက္ရိုက္ Live ၾကည့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္...

အေပၚက အခ်က္အလက္ေတြအားလံုးဟာ All Updates Reader White Version 1.0 အတြက္ျဖစ္ပါတယ္...
 Whit Version 1.0

DOWNLOAD Links: 3.34 MB
ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Wednesday, February 26, 2014

ကြန္ျပဴတာတိုင္းအသံုးျပဳ႕ရန္ရွိထားသင့္တဲ့ TERACOPY PRO


ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳ႕တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတိုင္း ဒီ APP ေလးကို ရွိထားသင့္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ရွိထားသင့္လည္း ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီးဟန္မပ်က္ အလုပ္လုပ္လို႔ရပါတယ္။

က်ေနာ္ တို႔ အသံုးျပဳ႕တဲ့ WINDOWS မ်ာေရာ COPY လုပ္လို႔မရဘူးလားဆိုေတာ့ ရပါတယ္။

ဖိုင္ဆိုဒ္ႀကီးႀကီးတခု႔ခု႔ ကို အေျပာင္းအေရြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာ  WINDOWS IMAGES ဖိုင္တခု႔

4.36  GB ေလာက္ရွိမယ္ ဆိုရင္ ၂ မီးနစ္နဲ႔ ၅၀ စကၠန္႔ေလာက္ၾကာမယ္ WINDOWS မွာေပါ့ေနာ္။

TERACOPY ကိုသံုးမယ္ ဆိုရင္ ၂ မီးနစ္နဲ႔ ၃၀ စကၠန္႔ေလာက္ၾကမယ္။အခ်ိန္အားျဖစ္ေတာ့ သိပ္မကြာဘူး

ထူးျခားတာတခု႔က ORIGINAL COPY ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ COPY လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စက္က ဟန္းၿပီး

တျခားအလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္။စက္တိုင္းမဟုတ္ေတာင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့

အဲ့လိုပဲျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။တကယ္လို႔ TERACOPY ကိုအသံုးျပဳ႕မယ္ ဆို၇င္ေတာ့ မဟန္းပါဘူး

အျခားအလုပ္ေတြကိုလည္း ဟန္မပ်က္ လုပ္ႏိူင္ပါတယ္။ေနာက္တခု႔  PAUSE လုပ္ထားလို႔ရတယ္။

ကိုယ္ျပန္ကူးခ်င္တဲ့အခ်ိန္ၾကမွ RESUME လုပ္လို႔ရတယ္။

 PAUSE နဲ႔ RESUME က ဘာေကာင္းသလည္းဆိုေတာ မိမိ ကူးေနတဲ့ အခ်ိန္ ကူးေျပာင္းေနတဲ့ DISK က

MEMORY မေလာက္ဘူး ျပည့္ခါနီးေနၿပီဆိုရင္ PAUSE ကို ႏွိပ္ထားၿပီး

 ျပည့္ေနတဲ့ DISK ထဲ က ဖိုင္ေတြကို

CLEAN လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ ဖိုင္ ရရွိၿပီဆိုတဲ့အခါၾကေတာ့မွ RESUME လုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္

COPY ၂ ခါလုပ္စရာမလိုေတာ့ပဲ ဒီတိုင္းဆက္ RUN ေပးထားလိုက္ရံုနဲ႔ အခ်ိန္စား သက္သာသြားတာေပါ့။

အဓိက ကေတာ့ ရံုးသမားေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ ပါတယ္။သူရဲ႕ FUNCTION ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။

အသံုးျပဳ႕မယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာဝင္ေဒါင္းၿပီး သံုးစြဲႏိူင္ပါတယ္။KEY လည္းတခါတည္း ပါ ပါတယ္

DOWNLOAD


ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)


ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

VCD,DVD ေခြေတြကို ျပန္ကူးလို႔မရေအာင္ PASSWORD ေပးဖို႔ GiliSoft Secure Disc Creator 6.3.0GiliSoft Secure Disc Creator 6.3.0 Datecode 26.02.2014 | 6 Mb

ဒါေလးကိုေတာ့ business သမားေတြအတြက္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။

video ေခြေတြ ဘမ္းတဲ့အခါမွာ အျခားလူေတြဖြင့္မၾကည့္ႏိူင္ေအာင္ အလြယ္တကူ

ကူးယူခြင့္မရွိေအာင္ password ေပးၿပီးေတာ့ပိတ္ထားလို႔ရပါတယ္။

အသံုးျပဳ႕ပံု video ေလးကိုလည္းေအာက္မွာထည့္ထားေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ

အသံုးျပဳ႕ႏိူင္ရန္ keygen ပါၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

DOWNLOAD

MILOSHARE | TUSFILES | DEV- HOSTကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)With GiliSoft Secure Disc Creator, your can burn password-protected and encrypted discs. It supports most of CD/DVD, if you have a recorder and you want to burn an portable encrypted disc, please use this software. It creates protected areas on the disc that is needed to enter password to see contents. Data on the protected areas are encypted by 256-bit AES on-the-fly encryption. Protected CD/DVD is fully autonomous and does not need any special software installed on computer.

Home Page - www.gilisoft.com


ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

samsung ဖုန္းတစ္လံုးကို လိုရာသံုးဖို ့အခ်ိန္ေရာက္ပီ.


samsung ဖုန္းတစ္လံုးကို လိုရာသံုးဖို ့အခ်ိန္ေရာက္ပီ......ေနာ္ 
သင္ ့ရဲ ့ samsung ဖုန္းတစ္လံုးကို universal remote control အျဖစ္   TV, AIR CONDITIONER ( A/C ) , DSLR CAMERA , DVD PLAYER , BLU RAY, CABLE BOX, MEDIA PLAYER, HOME CINEMA, AUDIO SYSTEM, HI FI, XBOX 360 , CAR AUDIO, RGB LEDS and other IR devices စတဲ ့အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို သင္ ့ဖုန္းကေန ထိမ္းခ်ဴပ္လို ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ samsung ဖုန္းေတြအတြက္
မေန ့က ( 25 .2.2014 ) ရက္ေနမွ playstore ေပၚမွာတင္တာေတြ ့လို ့ျပန္လည္မ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္.....အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေအာက္ပါအမ်ိဳး
အစားေတြကို အသံုးျပဳလို ့ရပါတယ္..... Samsung Galaxy Tab 7.0 plus
Samsung Galaxy Tab 7.7 plus
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 8.0
Samsung Galaxy Note 10.1
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 mini
Samsung Galaxy MEGA

က်န္တဲ ့ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေတြက ေတာ ့ အဆင္မေျပနိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ.....ေဒါင္းလုပ္ယူရန္  ,  link 1   , link 2
အသစ္တင္တိုင္း facebook ကေနဖတ္မယ္ဆိုရင္ ဒီမွာ like
လုပ္ထားေပးပါ။


စိုင္းသူ
ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Samsung USB Drivers for Mobile Phones 1.5.34.0Samsung ဖုန္းေတြအတြက္ ထြက္လာတဲ့ USB Driver ေလးပါ

အားလံုးအဆင္ေျပေျပေဒါင္းယူအသံုးျပဳ႕ႏိူင္ေအာင္္ ဒီေနရာကေနျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

DOWNLOAD ( 15.5 MB )

MILOSHARE | TUSFILES | DEV- HOST


ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)Samsung USB Drivers for Mobile Phones - this package contains the files for installing the Samsung USB Driver for Mobile Phones. If it has been installed, updating (overwrite-installing) may fix problems, add new functions, or expand functions. The program is language independent and can be used with any language system.

ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Yamicsoft Windows 8 Manager 2.0.4


Yamicsoft Windows 8 Manager 2.0.4 | 12 MB

အၿမဲတမ္းတင္ေပးေနၾက windows 8 manager update ေလးကို ဒီေန႔ထြက္လာလို႔

အသံုးျပဳ႕ေနၾကသူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ update ေလး

ရရွိ အသံုးျပဳ႕ႏိူင္ေအာင္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

1 ) မိမိကြန္ျပဴတာ ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အစိတ္အပိုင္းတခု႔ခ်င္းစီကိုၾကည့္ႏိူင္တယ္။
      ဘာေတြလိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ 1 click cleaner ေလးကို အသံုးခ်လိုက္မယ္ဆိုရင္
      မိမိစက္ဟာ အရင္ထက္ပိုျမန္လာႏိူင္ပါတယ္။  
1 Click cleaner  ကိုအသံုးျပဳ႕တဲ့အခါမွာတခု႔သတိထားရမွာရွိပါတယ္ ။ မိမိေန႔တိုင္းအသံုးျပဳ႕ေနတဲ့ browser ေတြမွာ password ေတြမွတ္ထား
      တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္လဲ မွတ္မိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ 1 Click Cleaner က Browserxထဲက
      မွတ္ထားတဲ့ history ေတြ နဲ႔ password ေတြကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္မွာပါ။ဲ့ဒီလိုပဲ caches နဲ႔ junk ဖိုင္ေတြကို
      လည္း ရွင္းထုတ္ပစ္လိုက္မွာပါ။ အဲ့ဒီလို ရွင္းထုတ္လိုက္မွ browser ေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏႈန္းလည္း
      တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
2 ) ကြန္ျပဴတာအဖြင့္အပိတ္ေတြေလးေနတာကို ျမန္ေအာင္ speed ျမွင့္ေပးႏိူင္တယ္
      

3) ေန႕စဥ္အသံုးျပဳ႕ေနတဲ့ကြန္ျပဴတာမွာအစိတ္အပိုင္းတခု႔ခ်င္းစီရဲ႕အလုပ္လုပ္ႏႈန္းေတြကို ျမင့္တင္ေပးမယ္

4 ) ကြန္ျပဴတာ system ထဲကေန မလိုအပ္တဲ့ဖိုင္ေတြ application ေတြကို အသံုးမလိုေတာ့လို႔
     တခါတည္း ထုတ္ပစ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း အလြယ္တကူ uninstall လုပ္ႏိူင္ပါတယ္

5 ) တခါတရံ system ထဲမွာ မလိုအပ္ပဲနဲ႔ ဖိုင္ေတြ ၂ ခါတင္မိတာတို႔ ေကာ္ပီကူးမိတာတို႔ဆိုရင္
     ဖိုင္ေတြက ၂ ခုထပ္ၿပီးေတာ့ မိမိအတြက္ Hard Disk မွာ ေနရာလြတ္ေတြေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။
     အဲ့ဒီလို Duplicate ျဖစ္ေနတဲ့ ဖိုင္ေတြကို ဒီေကာင္ေလး သံုးၿပီးေတာ့ ဖယ္ထုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္
     ကြန္ျပဴတာမွာလည္းေနရာလြတ္ေတြ မ်ားမ်ားရၿပီး အသံုးဝင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေတြ ထပ္သြင္းႏိူင္မွာျဖစ္ပါတယ္

ကဲအေသးစိတ္ေတာ့ ေအာက္မွာဆက္ေလ့လာလိုက္ခင္ဗ်ာ က်ေနာ္ေဖာ္ျပထားေပးပါတယ္

DOWNLOAD

MILOSHARE | TUSFILES | DEV- HOST

ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)

Windows 8 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, repair and clean up Windows 8. It will increase your system speed, eliminate system fault, improve system security, and meet all of your expectations.Windows 8 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, repair and clean up Windows 8. It will increase your system speed, eliminate system fault, improve system security, and meet all of your expectations.

Features and Benefits of Windows 8 Manager

Information:
Get detailed system and all hardware information on your system; help you find out the installation key of Windows, Office products; show all detailed information of running processes and threads on your machine; Windows 8 Manager offers 1-clicking Cleaner cleans your system automatically; Repair Center helps you to fix various system problems.

Optimizer:
Tweak your system to improve windows startup and shutdown speed, tweak your hardware to increase system speed and performance; Control what is started on Windows startup, check and repair the advanced starup items to restore the malicious change by viruses; Tune up and optimize system services and Task Schedule, turn off smartly some unnecessary system services and tasks to improve system performance.

Cleaner:
Find out which files or folders engross your disk space and shown with chart; Smart Uninstaller can fully delete programs from your system without residual files and Registry entries; Find and clean junk files to increase Hard Disk space; Duplicate Files Finder can scan your computer for files with the same size, name and modification time; Registry Cleaner checks and repair incorrectly linked Registry entries; Registry Defrag rebuilds and re-indexes your Registry to reduce registry access time and therefore improve application responsiveness; Desktop Cleaner can clean useless icons and files on Desktop easily.

Customization:
Customize the look of your system by tweaking system Explorer, Desktop, Start Menu, Taskbar and notification area; Create the quick startup items on Taskbar with the Jump List launcher; Tune up Windows 7 boot menu; Edit context menus of mouse Right-Clicking; Edit easily the Win + X menu that shown when right-click on Desktop bottom-left corner or Win + X keyboard shortcut ; Create the shortcut that executed quick on run dialog box. Visual Customizer can change system and file type icons, custom the logon background.

Security:
Improve system security by tweaking system components, UAC and login settings; Tune up System Restore options; Hide and restrict to access drives and programs; Encrypt/decrypt files, move system folders to safe locations; Undelete the files that accidentally deleted or formatted on disk; Privacy Protector can maintain your personal privacy by eliminating the tracks that you leave behind; Hide, add or delete the Control Panel entries.

Network:
Optimize your Internet connection speed, manage all shares items; Tweak your Internet Explorer easily; IP Switcher can switch your IP address easily on different networks; Edits the Hosts file to speed up surfing internet and permit only to access the specified Hosts.

Misc. Utilities:
Show the collection of Windows utilities; split and merge any files; Automatically back up files regularly using Super Copy. Registry Tools help you to operate Registry easily.

Home Page - http://www.yamicsoft.com/ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Tuesday, February 25, 2014

ဆရာကိုသူရိန္စိုးဖန္တီးထားေသာ All In One Huawei Root Tool ( 85 MB )


 ဆရာကိုသူရိန္စိုးဖန္တီးထားေသာ All In One Huawei Root Tool 
 =====================================================
( 85 MB )
 ========
 ဆရာကိုသူရိန္စိုးရဲ႕All In One Huawei Root Tool ျဖစ္ပါတယ္.. Huawei ေတြ အားလံုး Root ႏိုင္ဖို႔ ေဒါင္းယူထားသင့္ပါတယ္.. ဆရာသူရိန္စိုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. Download => Solidfiles / Mediafire /Zippyshare

 Software ကို Run သည့္အခါ Passwords ေတာင္းေနလွ်င္ solar ဟုထည့္ေပးပါ


 အိုင္တီရဲကို

ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

Tablet ကို အသံုးျပဳ႕သူမ်ားအတြက္ေလ့လာသင့္ေသာ The Ultimate Guide to Android Tablets (True PDF)

Tablet ကို အသံုးျပဳ႕သူမ်ားအတြက္ Tab ထဲမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ Android OS အေၾကာင္းကို

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ စာအုပ္ေလးပါ။စာအုပ္ကေတာ့ အဂၤလိပ္လို ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္

အဂၤလန္ က ထုတ္တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ဝင္စားရင္ေအာက္မွာ

ဝင္ေဒါင္းၿပီး ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။စာမ်က္ႏွာ 115 မ်က္ႏွာပါၿပီးေတာ့

36 MB ဖိုင္ဆိုဒ္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ


DOWNLOAD


ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)


ေဒါင္းနည္းမသိခဲ့ပါက { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

ဘေလာ့ ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း Loading Blog ဆိုတဲ့ စတိုင္ေလးကို CSS3 နဲ႕ ဖန္တီးၾကမယ္-(၁)


မဂၤလာပါ  သည္ေန႕ ေရးျဖစ္တာေလးကေတာ့ မိမိတို႕ဘေလာ့မွာ ဖြင့္ဖြင့္ျခင္း loader ပုံေလး လည္ေနတာ
ကို အလွဆင္ ထည့္ျခင္ပါက နည္းလမ္းေလးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္.. သည္နည္းလမ္းေလးကို ပုံစံ.. ၆ မ်ိဳးတဲ႕
ကြ်န္ေတာ္ ခြဲျခား ေရးသားတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္... သည္နည္းေလးကေတာ့ ဘေလာ့အတြက္
ဘာမွေတာ့ အေထာက္အကူမျပဳေပမယ့္  ၀င္၀င္ျခင္း လွပတဲ့ loader ေလးကို ျမင္ရတာေပါ့  ဟီးးးးးးးးးးး
ထည့္နည္းကလည္းသိပ္မခက္ခဲပါဘူးေနာ္  ေအာက္မွာ ေသျခာ ရွင္းျပထားပါတယ္...

►1-  Blogger Singin ၀င္လိုက္ပါ။
►2-  Dashboard  ကိုသြားလိုက္ပါ။
►3-  Template    ကိုကလစ္ပါ..။
►4-  Edit  Html   ကို၀င္ပါ..
►5- Ctrl+F  (သို႕မဟုတ္) F3  အကူညီျဖင့္ ေပးထားတဲ့ ကုဒ္ကို ရွာလိုက္ပါ။

]]></b:skin>  ကုဒ္ကိုရွာပါ.... သည္ကုဒ္မွာ ျပႆနာ ခဏခဏျဖစ္ပါတယ္ ရွာမရတဲ့ျပႆနာေပါ့
ဒါကို ေသျခာရွင္းျပပါ့မယ္  သူက တက္ပလက္ အသစ္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ခါမွာ အရင္ကလို ကုဒ္ဒင္းေတြ ရွာေဖြ ရမလြယ္ေတာ့ပါဘူး  အေၾကာင္းကေတာ့ တက္လက္မွာ အတြင္းပိုင္းကုဒ္ေတြကို ေခါက္ထားလို႕ပါဘဲ အဲေတာ့ ကိုယ္လိုျခင္တာ ေရးရွာတာနဲ႕ ထြက္မလာတတ္ပါ
တတ္ပါဘူး ဒါကိုက်ေနာ္တို႕ နည္းလမ္ သုံးၾကည့္ရပါတယ္    ]]></b:skin>  သည္ကုဒ္အတိုင္းရွာမရပါဘူး  သည္ေတာ့ b:skin  ဆိုတာေလးကိုဘဲ ေရးထည့္ရွာၾကည့္ပါ...
ေတြ႕မွာ ေသျခာပါတယ္ ေတြ႕တဲ့ခါ  ေဘးမွာ မွ်ားအနက္ေလးနဲ႕ ေတြ႕မယ္ အဲမွ်ားကိုကလစ္လုိက္ျခင္းျဖင့္
သူေခါက္ထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကို ျဖန္႕လုိက္တာျဖစ္ပါျပီ ဒါဆို ကိုယ္လိုျခင္တဲ့ ကုဒ္တိုင္း ေရးရွာနိဳင္ပါျပီေနာ္..
ေတြ႕ျပီဆိုတာနဲ႕  သူ႕အေပၚကပ္လွ်က္  ေအာက္ကေပးထားတဲ့ ကုဒ္ေတြ ကို copy ယူျပီးထည့္ေပးလိုက္ပါ။

                 

ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႕ ကုဒ္တစ္ခု ထပ္ရွာပါ့မယ္  <body>  ကိုရွာပါ ေတြ႕တာနဲ႕ သူ႕ေအာက္က ကပ္လွ်က္ဘဲ  ေပးထားေသာ ေအာက္ကကုဒ္ေတြယူထည့္ေပးလိုက္ပါေနာ္

                       

အိုေကပါျပီ မိမိတို႕ တက္ပလက္ကို ေဆ့လုိက္ပါေတာ့.... စိတ္မခ်ပါက preview နဲ႕စစ္ေဆးနိဳင္ပါတယ္
အေနာ္ ကေတာ့ တန္းေဆ့လိုက္တယ္  ကြက္စိဘဲ..ေိေိ...

  ဆက္လက္ေလ့လာလိုပါက 
Loading Stye - 1
Loading Style - 2
Loading Stye -3
Loading Style -4
Loading Stye -5
Loading Style - 6

ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ..ဘေလာ့ခရီးသည္မွ နည္းပညာမ်ားအား မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူသုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာေနရာေလးမ်ားအား ဆက္လက္ လည္ပါတ္လိုပါက ***************************************

ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
လယ္တီေျမသားသို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စာေပနန္းေတာ္သို႕{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ